Úvod

Touha vyjádřit ve své tvorbě neopakovatelné splynutí duchovních a materiálních forem života. Fascinuje mě neobyčejný proces jejich vzájemného pronikání. Inspiruje mě: prostor, čas, vesmír, příroda, voda, rytmus, hudba. Vzájemné působení těchto veličin. Podle mého názoru se odlišují odstupem k znázorňovaným veličinám. Má díla určena jsou pro člověka, který se dokáže dívat na okolní svět prizmatem kontemplací, meditací a rozjímání. V roce 2012 byl oceněn online galerií v USA.